Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 08.11.2023

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

PiKa Puhtaus Oy (y-tunnus: 2739820–7)

Pitäjänmäentie 33 D

00370 Helsinki

maija@pikapuhtaus.fi

Rekisterin nimi

Kuopion Siivouspalvelun kotisivun tietosuojaseloste

Yritys

Kuopion Siivouspalvelu on PiKa Puhtaus Oy:n aputoiminimi

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, mikäli asiakas lomakkeiden kautta ne ilmoittaa. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Tilastollisiin tarkoituksiin
  • Markkinoinnin kohdentamiseen oikein
  • Palveluiden kehittämiseen
  • Verkkosivujen käyttäjäkokemuksen parantamiseen
  • Liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Sen jälkeen ne joko anonymisoidaan tilastollisen tiedon säilyttämiseksi (esimerkiksi asiakastyytyväisyyttä mittavat arvosanat) tai poistetaan kokonaan.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Toteutamme kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Tästä rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja kolmansille osapuolille

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkastusoikeus, maksutta kerran vuodessa
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Tietosuojaselostteen päivitykset

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 31.3.2024