Avoin työhakemus siivoustyöhön Kuopion seudulle

FI

Kuopion alueella työskentelee 15 ammattilaista toimitila- ja myymäläsiivouksissa. Työskennellessä meidän ohjenuoranamme on täsmällisyys ja jämptiys – asioiden tekeminen niin kuin sovitaan – ja paremmin kuin on totuttu. Tullessasi meille töihin saat tarvittaessa perusteellisen koulutuksen työhön, kaikki uudet työntekijät perehdytetään yrityksen työtapoihin ja toimintaan. Työkielenämme ovat suomi ja englanti. Meille kaikki työntekijät ovat samanarvoisia. Arvostus siivoojiamme kohtaan näkyy alalla keskimääräistä pidempinä työsuhteina. Työntekijämme ovat tärkein voimavaramme ja olemme sitoutuneet pitämään heistä hyvää huolta. Olemme mukana Syrjinnästä vapaa alue -kampanjassa, joka tarkoittaa, että yrityksemme on turvallinen paikka kaikille taustasta, kulttuurista, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai uskonnosta riippumatta.

ENG

In Kuopio area we have 15 professionals working in office space-, and shop cleanings. When working, our guidelines are preciseness and effectiveness – things are done in a way that are agreed on – and better than what we are used to. When coming to work with us you will get a thorough training for the work, if necessary, all new employees are being induced to the company’s working ways and different actions. Finnish and English are our working languages. To us, all employees are of equal value. The appreciation for our cleaners can be seen in longer than average employment relationships in the industry. Our employees are our biggest strength, and we are committed to taking best care of them. We are part of A Discrimination-free zone – campaign which means that our company is a safe place for everyone regardless of anyone’s background, culture, gender, sexual orientation or religion.

Työhakemus, Kuopio / Job application, Kuopio

Kaikki punaisella tähdellä merkityt kohdat on täytettävä, mikäli sinulla ei ole CV:tä, voit ladata tiedostoksi esim oman kuvan.

All spaces that are marked with the red star need to be filled, if you do not have a CV, you can download your own picture for example as a file. 

    Aloita nykyisestä työpaikastasi / Start with current position